Ceník


Finanční podmínky


 1. ročník na ZŠ Hostýnská
Pro žáky ZŠ Hostýnská výuka tenisu zdarma

 2. a vyšší ročník na ZŠ Hostýnská
Maximálně 6 hráčů ve skupině, možnost individuálního tréninku

Ceník na II. pololetí školního roku 2023/2024:
skupinový trénink (6 hráčů)
individuální trénink (1 hráč)

1x týdně skupinový trénink (2900,-Kč/pololetí)
1x týdně individuální trénink (1 hráč - 17 400,-Kč/pololetí)

V ceně jsou zahrnuty: pronájem dvorce, tenisový trénink a tenisové pomůcky.

Způsob platby:
- převodem na účet 27572359/0800 nejpozději do středy 19.1.2024.
Jako variabilní symbol uvádějte prvních šest čísel rodného čísla dítěte, do "zprávy pro příjemce" napište příjmení a třídu žáka.
Omlouvat z tréninku se můžete nejpozději do 19.00 předchozího dne.
Skupinové tréninky a tréninky ve dvojici se nenahrazují.

V době školních prázdnin neprobíhají tréninky.

copyright Arectus Multimedia, s.r.o., tkhostynska.cz